Оборудване

Доставка и монтаж на морска електроника

„Понт Варна“ ООД доставя по поръчка широка гама от навигационна, свързочна и морска промишлена апаратура. Изискванията за наличие и брой на подобна апаратура на борда на обслужвания малък морски съд са регламентирани в Разпореждане №68 на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ pdf_file (pdf, 1.8 MB)

Навигационна апаратура

Kомуникационно обзавеждане

Метеорологични прибори

Лабораторна апаратура и хладилна арматура на склад

„Понт Варна“ ООД предлага на каталожни цени високоточна маркова лаборатoрна техника и хладилнa арматура за амонячни инсталации. Повече