Услуги

Обучение и консултации

Курс по корабоводене

Курсът е предназначен за специализирана подготовка по корабоводене за студенти и специалисти, на които предстои да проведат своя стаж на кораб от гражданското корабоплаване или да се явят на изпит пред Морска администрация при сертифициране за щурман III—II степен.
Програма: 60 часa

Консултантска дейност

Предлагаме консултации в следните области: