Ветрови аларми

Skywatch WWS

Skywatch WWS — Ветрова предупредителна система


Цена: от 845 лв.


Skywatch AWS

Skywatch AWS — Въздушна предупредителна система

Skywatch AWS притежава три функции: измерва, индицира и алармира — визуално и звуково ветровата скорост (W), температурата (T) и влажността (H). Минималните и максималните стойности на температурата, влажността и силата на вятъра, при които се вкллючва аларма, могат да се настройват индивидуално.